Tidsskrift for rettsvitenskap  Særtrykk fra årgang 94 - 1981
Særtrykk fra årgang 94 - 1981
Forfattar:  Tidsskrift for rettsvitenskap

Oslo 1981. Universitetsforlaget. 8vo. Frå s. 147 - 152. Tverrstifta. Pen. Helsing frå forfattaren på framsida av permen. Nynorsk.
#Jus