Nilsson, Leif H  Kyrkor i Inlands Nordre Härad. Södra delen. Konsthistorisk inventarium. Häfte 95 av Sveriges kyrkor konshistorisk inventarium på uppdrag av Kungl. Vitt. Hist. Och ant. Akademien
Kyrkor i Inlands Nordre Härad. Södra delen. Konsthistorisk inventarium. Häfte 95 av Sveriges kyrkor konshistorisk inventarium på uppdrag av Kungl. Vitt. Hist. Och ant. Akademien
NOK: 100,00  
Velg Lagt i utval Allerede lagt i utvalet
Boknummer: 5566
Forfattar: Nilsson, Leif H
Tittel: Kyrkor i Inlands Nordre Härad. Södra delen. Konsthistorisk inventarium. Häfte 95 av Sveriges kyrkor konshistorisk inventarium på uppdrag av Kungl. Vitt. Hist. Och ant. Akademien

Stockholm 1962. Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag. 4to. 150 s. Illustrert. Hefta. Kvit rygg med svart skrift. Pent brukt. Tittel frå smussomslaget: Hålta, Solberga och Jörlanda kyrkor i Bohuslän. Tittel på omslaget: Sveriges kyrkor. Konsthistorisk inventarium på uppdrag av K.vitt.-hist o. ant.-akad. Utgivet av Sigurd Curman och Armin Tuulse. Bohuslän. Band II. Häfte 1. Inlands Nordre Härad södra delen. Svensk. 01-03-2020