Dalen, Arnold  Sele, greie, reiskap. Nemningsbruken i samband med hesteselen
Sele, greie, reiskap. Nemningsbruken i samband med hesteselen
Forfattar:  Dalen, Arnold

Tverrstifta kopi av eit kapittel frå eit unemnt verk. 8vo. Frå s. 96 - 106. Helsing frå forfattaren av kapitlet på første sida. Nynorsk.
#Språk