Johansen, Liv Bjørnhaug og Ida Tolgensbakk Vedeld red. -  Mangfoldige minner. Fortellinger og folkeminner
Mangfoldige minner. Fortellinger og folkeminner
Forfattar:  Johansen, Liv Bjørnhaug og Ida Tolgensbakk Vedeld red. -

Oslo 2009. Norsk Folkeminnel./Asch. Stor 8vo. 110 s. Originalbind. Svart/gul rygg m. kvit tekst. Som ny. Bokmål.
#Folkeminne