V & A Annual Reviw 2006/7 
Forfattar:  V & A Annual Reviw 2006/7

London 2006/07. V & A. 4to. 78 s. Illustrert. Hefta. Grå rygg med bronsefarga rygg. Pen. Engelsk.
#Kunst