Norsk Retstidende. 116. årg. 1951  Redigert av Chr. L. Jensen
Redigert av Chr. L. Jensen
Forfattar:  Norsk Retstidende. 116. årg. 1951

Oslo 1951. Den norske Sakførerfor. 8vo. 1280 s. Privatbind. Grøn rygg m. gyllen tekst. Pen. Bokmål.
#Jus