Lov om Kommunevalg av 10. juli 1925… 1932. 2nen utg  Utgitt med anmerkninger og henvisninger av Trygve Utheim og O. Joh. Vasbotten
Utgitt med anmerkninger og henvisninger av Trygve Utheim og O. Joh. Vasbotten
Forfattar:  Lov om Kommunevalg av 10. juli 1925… 1932. 2nen utg

Halden 1934. E. Sems forl. 8vo. 213 s. Ryggsjirting originalbind. Grøn rygg u. tekst. Stempel. Litt slitasje. Vedlegg: Lov om kommunevalg… med tilleggslover… 1955… 1963. Bokmål.
#Jus