Kommunalt Tidsskrift. 54. årg. 1967  Ansv. utgiver Kjell T. Evers. Kommunalt Sosialt Tidsskrift bak i boka
Ansv. utgiver Kjell T. Evers. Kommunalt Sosialt Tidsskrift bak i boka
Forfattar:  Kommunalt Tidsskrift. 54. årg. 1967

Oslo 1967. S. Hammerstads Boktr. 4to. 410+156 s. Privatbind. Blå rygg m. gyllen tekst. Mange ill. Pen. M.a.: Offentlighet i forvaltningen. Friområder og hyttebygging. Sosialpolitikken i velferdssamfunnet.
#Periodika