Frich, D. Chr. m.fl  Foreningen til Evangeliets Forkyndelsefor skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Et Festskrift…
Foreningen til Evangeliets Forkyndelsefor skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Et Festskrift…
Forfattar:  Frich, D. Chr. m.fl

Bergen 1889. Hovedbestyrelsen. Stor 8vo. 125 s. Privatbind. Mørk rygg m. pålima etikett og svart handskrven tekst. Namnetrekk. Litt slitasje. Bokmål.
#Religion