De e ogoskli. Årsskrift 2005  Redakjonskomité: Johannes G. Torstveit m.fl
Redakjonskomité: Johannes G. Torstveit m.fl
Forfattar:  De e ogoskli. Årsskrift 2005

Tvedestrand 2005. Vegårshei Mållag. 4to. 40 s. Stifta m. originalt omslag. Grønkvit rygg. Mange ill. Pen. M.a.: Alis Takserås, av Anne Grimstad. Eit 60-års minne, av Astrid Taxerås og Berit Mo. Vegårshei rett etter 1905, av Olaug Hommelsgård. Nynorsk.
#L