Heintz, Anatol  Skrifter om Svalbard og Ishavet Nr 42
Skrifter om Svalbard og Ishavet Nr 42
Forfattar:  Heintz, Anatol

Oslo 1932. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 4to. 27 s. Kart. + 12 upaginerte sider med illustrasjonar. Dokumentasjon av interessante arkeologiske funn m.m. På tysk. Nynorsk.
#Polar