Voss. Gamalt frå Voss 1986  Gamalt frå Voss. Hefte XVIII
Gamalt frå Voss. Hefte XVIII
Forfattar:  Voss. Gamalt frå Voss 1986

Voss 1986. Voss Bygdeboknemd. Voss Sogelag. Voss Folkemuseum. 8vo. 147 (+ 3) s. Illustrert. Hefta med raudt omslag og svart ryggtittel. Nær som ny. Av innhaldet: Brukskunstnaren Helena Dagestad. Emigrantane frå Voss 1847 - 1849. Tankar kring ein gamal støl. Vern mot huldrefolket. Embetsmannsmiljøet på Vangen ved år 1890. Nynorsk.
#L