Blankett- og skjemabok til P.Frislids Kontorarbeid (Oppgavesamling) 
Forfattar:  Blankett- og skjemabok til P.Frislids Kontorarbeid (Oppgavesamling)

Oslo 1943. Aschehoug. 4to. 52 s. Besj kartonasje kompendiebind. Bruksspor. Bokmål.
#Næringsliv