Fet. Maalestok 1 : 100 000  Topografisk kart over Norge. Blad 15 C. Fet. Opmaalt 1871-77. Rev. i marken 1908-09. 1928
Topografisk kart over Norge. Blad 15 C. Fet. Opmaalt 1871-77. Rev. i marken 1908-09. 1928
Forfattar:  Fet. Maalestok 1 : 100 000

Oslo 1928. NGO. Ca. 50x40 cm utbretta. Litt slitasje. Først utg. 1883. Ny utg. 1914. Bokmål.
#Kart