Oppland. Målestokk 1 : 200 000  Vegkart over Oppland fylke. 3 blad. Ny utg. 1954 (3 kart i ei mappe)
Vegkart over Oppland fylke. 3 blad. Ny utg. 1954 (3 kart i ei mappe)
Forfattar:  Oppland. Målestokk 1 : 200 000

Oslo 1954. Samanbretta kart med omslag. Kartflate ca. 90x45 cm. I god stand. Opparb. ved Oppland vegkontor 1937. Bokmål.
#Kart