Jensen, O  Heimssoga i forteljingar. Ny utgåve ved Kr. Andrsen-Høntorp og R. Sunde
Heimssoga i forteljingar. Ny utgåve ved Kr. Andrsen-Høntorp og R. Sunde
Forfattar:  Jensen, O

Oslo 1925. 8vo. 108 s. + IV kart i fargar. Mange ill. Originalbind. Svart sjirtingrygg u. tekst. Nær utan slitasje. Landsmålsteksti ved Wollert Keilhau. Nynorsk.
#Verda