Samling af Love  Samling af Love, Tractater, Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser, m. m., som siden 1814 ere udkomne i tidsfølgende Orden og udgivet samt fornyet med alphabetisk Register. Første Deel, indeholdende Aarene 1814 til 1826 inclusive
Samling af Love, Tractater, Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser, m. m., som siden 1814 ere udkomne i tidsfølgende Orden og udgivet samt fornyet med alphabetisk Register. Første Deel, indeholdende Aarene 1814 til 1826 inclusive
Forfattar:  Samling af Love

Christiania 1837. Guldberg & Ozwonkowski. 8vo. 642 s. Halvskinn privatbind. Brun rygg med gyllen dekor. Noko slitasje på omsl., materien i god stand. Gotisk skrift. Bokmål.
#Jus