Aspelin, Kurt  Textens dimesioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet. Kontrakurs
Textens dimesioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet. Kontrakurs
Forfattar:  Aspelin, Kurt

Stockholm 1975. Bokförlaget PAN/Norstedts. 8vo. 335 s. Hefta. Svart skrift på kvit rygg. Pen. Svensk.
#Litt