Ellingsæter, Anne Lise og Gunvor Iversen  Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger. Changes in Women's Employment Patterns
Endringer i kvinners arbeidsmarkedstilpasninger. Changes in Women's Employment Patterns
Forfattar:  Ellingsæter, Anne Lise og Gunvor Iversen

Oslo 1984. Statistisk Sentralbyrå. Stor 8vo. 359 s. Tabellar. Grafar. Hefta. Originalt grått omslag med svart ryggtittel. Pen. Samfunnsøkonomiske studier 55. Nynorsk.
#Statistikk