Ahn, Dr. F. (Berg, C, F)  Praktisk Lærebog i det tydske Sprog
Praktisk Lærebog i det tydske Sprog
Forfattar:  Ahn, Dr. F. (Berg, C, F)

Kristiania 1860. Adelsted. 8vo. 76 s. Blågrøn kartonasje og rygg av brunt limband. Laus rygg. Fuktmerke. Tysk.
#Språk