Fischer, W  Historiske oversikter for gymnasiet. Middelader og nyere tid
Historiske oversikter for gymnasiet. Middelader og nyere tid
Forfattar:  Fischer, W

Oslo 1926. Aschehoug. 4to. 47 s. + vedlegg; Historiske Tidstabeller og Slegtsregistre for middelskolen i tilslutning til dr. Ræders lærebok. Brun, noko pletta kartonasje med gråsvart sjirtingbindrygg utan skrift. Elles pent brukt. Bokmål.
#Skulebok