Mennesket. På lykke og logikk: Kan mennesket gjenvinne frihet fra tid? 
Forfattar:  Mennesket. På lykke og logikk: Kan mennesket gjenvinne frihet fra tid?

Eit firesiders storfolioark. Inga opplysing om tid og stad. Helsing frå forfattaren (?) på framsida. Pent brukt. Ligg i plastlomme. Bokmål.
#Ess