Hoffman, H  Højfrekvente strømme. Disses fysiologiske Virkninger og terapeutiske Anvendelser
Højfrekvente strømme. Disses fysiologiske Virkninger og terapeutiske Anvendelser
Forfattar:  Hoffman, H

Kjøbenhavn 1917. Aage Havemanns eftf. Stor 8vo. 32 s. Ein del ill. Stifta med originalt omslag. Grå rygg. Litt slitasje. Dansk.
#Realfag