Lundeby, Einar  Søkelyset mot språkformen. Tegninger: Finn Kjellum
Søkelyset mot språkformen. Tegninger: Finn Kjellum
Forfattar:  Lundeby, Einar

Oslo 1958. Statens Rasjonaliseringsdir. Tverr 8vo. 36 s. Mange ill. Stifta med originalt omslag. Gul rygg. Pen. Bokmål.
#Språk