Samuelsen, Jakob Andr  Folkeminen frå Modum og grannebygder I
Folkeminen frå Modum og grannebygder I
Forfattar:  Samuelsen, Jakob Andr

Modum 1928. Forlagt av J.A.S. 8vo. 31 s. Stifta. Omslaget lausna i ryggen. I plastlomme. Nynorsk.
#L.Busk