Fritt forum  Strategi for sosialisme. Et handlingsprogram til debatt. Utarbeidet av... Arbeiderbevegelsens studieforbund
Strategi for sosialisme. Et handlingsprogram til debatt. Utarbeidet av... Arbeiderbevegelsens studieforbund
Forfattar:  Fritt forum

Oslo 1965. Pax Forlag. Pocketformat. 127 s. Kvit rygg med svart skrift. Litt slitasje. Bokmål.
#Essay/filosofi