Kristoffersen, K  50 år i treforedlingsindustriens teneste. A/S Den norske Papirfiltfabrik 1916-1966
50 år i treforedlingsindustriens teneste. A/S Den norske Papirfiltfabrik 1916-1966
Forfattar:  Kristoffersen, K

Drammen 1966. Stor 8vo. 83 s. Mange ill. Originalbind. Kvitfilta rygg m. blå tekst. Ulesen. Pen. Bokmål.
#Bedriftshistorie