Søholt, Are Frode  Ho står i rommet mitt og brenn
Ho står i rommet mitt og brenn
Forfattar:  Søholt, Are Frode

Oslo 2010. Tiden. 55 s. Hefta. Svart og kvit skrift på oransje rygg. Stempla Lese-eksemplar på smusstittelbladet, elles som ny. Nynorsk.
#Lyr