Forkynn Guds storverk. Om vårt misjonsansvar i dagens situasjon 
Forfattar:  Forkynn Guds storverk. Om vårt misjonsansvar i dagens situasjon

Oslo u.å. Norsk Luthers Misjonssamband. 12mo. 23 s. Stifta. Blått omslag. Pen. Bokmål.
#Rel