Prostitusjon - en utfordring for hjelpeapparatet 
Forfattar:  Prostitusjon - en utfordring for hjelpeapparatet

Oslo 1992. Sosialdepartementet. Stor 8vo. 48 s. Stifta. Pen. Bokmål.
#Sos