Arens, Ilmar  Ett korrektiv till den estniska kynöforskningen
Ett korrektiv till den estniska kynöforskningen
Forfattar:  Arens, Ilmar

Estland u.å. SVIO-Estonica Volym XV. Särtryck. Frå s. 123 - 135 + 1 s rãttelser. Tverrstifta med pappomslag med svart skrift. Helsing frå forfattaren på framsida. Pen. Svensk.
#Folkeminne