Askeladden  "Askeladden" er alltid våken - munter og morsom
Forfattar:  Askeladden

Oslo u.å. Trykt hos P.M. Bye & Co. A/S. 4to. 32 s. Illustrert. Stifta. Eit par rifter og sider som ber preg av å ha vore samanklistra (ikkje teksttap). Elles pent brukt. I plastlomme. Eit hefte med historier. M.a. Reidar Lunde: "Mord i Åsgårdstrand", Vigdis Rusten: "Et ansikt", Halvdan Hydle: "Fire mann på vidda". Av innhaldet elles; vitsar og annan underhaldning som t.d. fem kryssordoppgåver. Bokmål.
#Humor