Shetelig, Haakon m.fl. (red.)  Vår tids kunst og diktning i Skandinavia I-III
Vår tids kunst og diktning i Skandinavia I-III
Forfattar:  Shetelig, Haakon m.fl. (red.)

Oslo 1948. Tanum. Liten 4to. Mange ill. Originalbind. Raude skinnryggar m. dekorstriper og gyllen tekst. Svak slitasje. Nordiske.
#Kulturhistorie