Lokrantz, Margherita Giordano  Italien och Norden. Kulturförbindelser under et sekel
Italien och Norden. Kulturförbindelser under et sekel
Forfattar:  Lokrantz, Margherita Giordano

Stockholm 2001. Carlsson Bokförlag. 8vo. 341 s. Ill. med 15 plansjar. Originalbind m. smussomslag. Grøn rygg m. kvit og gul tekst. Pen. Dedikasjon: "Till… med varmt tack för Ert besök i Milano och på snart återseende. Margherita. Svensk.
#Dedikasjonar