Ved Juletid  Red. av Trygve Bjerkrheim
Red. av Trygve Bjerkrheim
Forfattar:  Ved Juletid

Oslo. U.å. 4to. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Mange ill. Svak slitasje. Stykke av Randi Anda, Tormod Vågen, P. E. Botten m.fl. Omslag av Milly Heegaard.
#Jul