Mortensen, H  Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. Tredie forbedrede Udg
Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. Tredie forbedrede Udg
Forfattar:  Mortensen, H

Kjøbenhavn 1868. Fr. Wøldike. 8vo. 128 s. Privatbind. Brun rygg u. tekst. Litt slitasje. Gotisk skrift. Dansk.
#Skulebok