Visbok nr. 38  Nogra "Tjejjer" t.ex. Uppblåsbara Barbara och Carola samt Drømmen om Elin, Monja, Rosen, En man i byrån, Nu behøver verlden kærleken m.fl
Nogra
Forfattar:  Visbok nr. 38

Stockholm utan år. Sonora Musikførlags AB. Liten 8vo. 53 (+2) s. Illustrert. Stifta hefte. Svart med kvit tittel. Omtale og bilete av Robert Karl Oscar Broberg - "Robban" på fyrste sida. Omtale og bilete av Arne "Rosen" Quick på siste sida. Elles er det bilete av Tommy Kørberg, Sylvia Vrethammar, Sven-Ingvars, Gunnar Wiklund, Sten Nilsson, Lill Lindfors og Streaplers. Elles nokre teikningar.
#Songbøker