Årbok for Aust-Agder kulturhistoriske senter  Aust-Agder-Arv 2010. Aanby, Anne Tone (red.)
Aust-Agder-Arv 2010. Aanby, Anne Tone (red.)
Forfattar:  Årbok for Aust-Agder kulturhistoriske senter

Arendal 2010. A-Agder-kulturhist. senter. 4to. 196 s. Mange ill., delvis i fargar. Originalbind. Blå/brun rygg m. kvit tekst. Nær som ny. Av innhaldet: De istykkerrevne album - et puslespill til vår lokalhistorie. Krittpiper. Panormia, eller hvordan rettsvitenskapen kom til Øyestad 135 år for sent. Bokmål.
#Agder