Lindegaard, P.  Om Viinstokkens Dyrkning, saavel i Drivekasser som i frie Luft i Danmark
Om Viinstokkens Dyrkning, saavel i Drivekasser som i frie Luft i Danmark
Forfattar:  Lindegaard, P.

Kjøbenhavn 1826. Liten 8vo. 67 s. Privatbind. Brun rygg utan tekst. Pen. Dansk.
#Mat