Felleserklæringer fra SSSR, Indiaog Bulrma og Afganisatan  Av formannen for SSSR`s Ministerråd N.A. Bulganin, medlem av SSSR`s Høyeste Sovjets Presidium N.S. Khrustjov og Indias statsminister J. Nehru
Av formannen for SSSR`s Ministerråd N.A. Bulganin, medlem av SSSR`s Høyeste Sovjets Presidium N.S. Khrustjov og Indias statsminister J. Nehru
Forfattar:  Felleserklæringer fra SSSR, Indiaog Bulrma og Afganisatan

Oslo 1956. R. Brydes trykkeri. Liten 8vo. 15 s. Stifta hefte. Lys typografisk papiromslag. I god stand. Bilag til «Sovjet-nytt» nr. 4 – 1956. Bokmål.
#Sovjet