Stokke, Olav (red.)  En ny økonomisk verdensordning? Program og praksis i norsk og internasjonal NØV-politikk
En ny økonomisk verdensordning? Program og praksis i norsk og internasjonal NØV-politikk
Forfattar:  Stokke, Olav (red.)

Oslo 1980. Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPI. 8vo. 425 s. Hefta. Lyst omslag med fiolett og grøn ryggtittel. Pen. Innlegg/tekstar av m.a. Helge Hveem, Gunnar Garbo. Martin Huslid. Tertit Aasland. Bokmål.
#Økonomi