Heie, Sigbjørn  I solregn opnar andletet seg. Dikt
I solregn opnar andletet seg. Dikt
Forfattar:  Heie, Sigbjørn

Oslo 1993. Samlaget. 8vo. 72 s. Hefta. Kvitt og svart omslag. Svart rygg med kvit ryggskrift. Forlagsstempel på toppsnitt. I god stand. Sigbjørn Heie (f.1945) på Tysnes. Allsidig og produktiv forfattar. Dei fleste av prosabøkene hans har vore for barn og ungdom, men han har også gjeve ut fleire novellesamlingar for vaksne og romanen "Saftig, salig sommar" i 1982. Nynorsk.
#Lyrikk