Ramus, Jonas  Ordsamling. Norderhov 1698
Ordsamling. Norderhov 1698
Forfattar:  Ramus, Jonas

Oslo 1956. Liten 4to. 20 s. Frontspis-plansje. Hefta. Grått typografisk omslag utan ryggtittel. I god stand. Skrifter fraa Norsk Maalførearkiv ved Sigurd Kolsrud VI. Bokmål.
#Buskerud