Bachmann, Kari og Peder Haug  Forskning om tilpasset opplæring
Forskning om tilpasset opplæring
Forfattar:  Bachmann, Kari og Peder Haug

Volda 2006. Høgskulen i Volda. Møreforsking Volda. Stor 8vo. 121 s. Hefta. Kvitt og blått omslag med blå ryggskrift. Mange understrekingar og merke etter post il-lappar. Dedikasjon på tittelbladet: Til …. Takk for hjelpa. Peder, Kari". Forskingsrapport nr. 62. Bokmål.
#Pedagogikk