Bondeungdomslaget  "Og byen er vår bror…" Bondeungdomslaget i Oslo 1899 - 1989
Forfattar:  Bondeungdomslaget

Oslo 1989. Bondeungdomslaget i Oslo. I kommisjon hjå Noregs Boklag/Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 286 (+ 2) s. Ill. Kartonasjebind. Svart rygg med kvit og gul tekst. Pen. Nynorsk.
#Oslo/Akershus