Belgiske Aktstykker 1905-1914  Den belgiske Folkekrig og dens folkeretslige Førelse
Den belgiske Folkekrig og dens folkeretslige Førelse
Forfattar:  Belgiske Aktstykker 1905-1914

København 1915. I Kommission hos Gyldendalske Boghandel. 4to. 301 s. + kartbilag. Lyst omslag med svart ryggskrift. Noko gulpletta, men fullt ut brukbar. Tysk Hvidbog. Dansk.
#Første