Bratli, Borghild og Astrid Ditlefsen  Leikeboka
Leikeboka
Forfattar:  Bratli, Borghild og Astrid Ditlefsen

Oslo 1967. Cappelen. Liten 8vo. 80 s. Lys blå kartonasje med lys blå striebindrygg utan skrift. Pen. Bokmål.
#Ped