Skogselskapet i Aust-Agder  2005
2005
Forfattar:  Skogselskapet i Aust-Agder

Arendal 2006. Selskapet. 8vo. 84 s. Illustrert med foto, grafar og statistikk. Annonsar. Hefta. Omslag med fargefoto. Grå rygg med kvit skrift. Pen. M.a.:Informasjonskonsulentens virksomhet - av Tor Harald Ottersland. Virksomheten i skogbruket 2005. Tynningsstrategi. Bioenergi i Landbruket - Bondevarme.Veileder om restaurering av eldr trehus. Bokmål.
#Sørlandet