Wallem, Fredrik B  Trondhjems Bakerlaug. Skrifter utgitt av Trondhjems Historiske Forening
Trondhjems Bakerlaug. Skrifter utgitt av Trondhjems Historiske Forening
Forfattar:  Wallem, Fredrik B

Trondhjem 1926. "Bekostet trykt av Trondhjems Bakermesterforening". 8vo. 248 (+ 2) s. Grønt originalt tekstilbind med gult ryggtittelfelt. Namnetrekk. Litt overflateslitasje, elles er boka i god stand. Relevant namneliste skriven på nest siste side. Bokmål.
#Trøndelag