Lidmann, Hans  Nordens flora. 1-10. Texten granskad och reviderad av Magnus Fries
Nordens flora. 1-10. Texten granskad och reviderad av Magnus Fries
Forfattar:  Lidmann, Hans

Stockholm 1985. Wahlstrøm & Widstrand. 8vo. 692 s. Fortl. paginering. Rikt illustrert med teikna plansjar i fargar. Kartonasjebind. Eit sett i god stand. Svensk.
#Botanikk